Virtuele Set - Virtualer Set - Virtual Studio Set

 Virtuele studio’s zijn in feite een digitale weergave van een studio decor. De presentator wordt gefilmd in onze chromakey studio.

Het virtuele decor wordt in onze greenscreen studio als het ware voor en achter de presentator geprojecteerd. Eventueel kunnen er nog bronnen, zoals virtuele plasma schermen, voor of achter de presentator worden geplaatst. Zowel de presentator als de media, op bijvoorbeeld de plasma TV, kunnen spiegelen in het oppervlak van het virtuele decor. Aangezien VCC met meerdere camera’s werkt, kan per camera het perspectief van het virtueel decor worden meegeschakeld. Een decor, of het nou virtueel of echt is, draagt bij aan de vormgeving van bijvoorbeeld de productvideo en daarmee aan de uitstraling van uw bedrijf. Door de mogelijkheden van een greenscreen of blue screen te combineren met een virtuele studio is het mogelijk in een relatief kleine omgeving grootse presentaties te geven.

Same Virtual Studio -- different Look & Feel

  

 Virtuelle Studios sind eigentlich eine digitale Darstellung von einem Studio. Der Moderator wird in unserem Chromakey Studio gefilmt.

Dieser virtuelle Studio Set wird in unsere Greenbox Studio vor und hinter der Moderator "projiziert". Es ist möglich um virtuelle Plasmabildschirmen, vor oder nach dem Moderator zu platzieren. Sowohl der Moderator und die Medien, zum Beispiel im Plasma-TV können in die Oberfläche der virtuellen Set gespiegelt werden. Dar VCC arbeitet mit mehreren Kameras kann jeder Kamera direkt im der virtuellen Set mit geschnitten werden. Ein Dekor, ob virtuell oder real, trägt zur Gestaltung des Produktvideos und damit zur Image Ihres Unternehmens bei. Durch die Möglichkeiten von Greenscreen oder Blue screen zur kombinieren mit der virtuellen Studio, sind in einem relativ kleinen Raum großartige Präsentationen möglich.

We can use your photo's of your office, store, showroom, school, livingroom ect to make a realistic virtual set

  

 

 Virtual studios are actually a digital representation of a studio setting. The presenter is filmed in our chromakey studio.

The virtual studio set is "projected" in front and behind the presenter in our greenscreen studio. Other resources such as virtual plasma screens, can be placed before or after the host. Both, the presenter and the media, for example, plasma TV, can flip into the surface of the virtual scene. VCC works with multiple cameras, each camera is switched in the perspective of the virtual scene. A decor, whether virtual or real, contributes to the design of the productvideo or e.g. and hence the image of your company. With a virtual studio in combination with a greenscreen or blue screen is it possible to get a great presentation in a relatively small area.