2D & 3D motion animation

 Ook voor 2D- en 3D-productvisualisaties en animaties bent u bij Video Content Company aan het juiste adres. Met een 3D-productvisualisatie kan een product gevisualiseerd worden op een manier die met conventionele camera's niet te bereiken valt. Daardoor kan de werking van een product duidelijker worden weergegeven, los van hinderende reflectie, zwevend in de vrije ruimte. Licht-, materiaal-, en/of kleurkeuzes kunnen naar believen worden aangepast op basis van een gemodelleerd 3D-model. 2D-animatie kan ook verduidelijkend werken, bijvoorbeeld door het gebruik van pijlen en/of ondersteunende teksten, zoals de werking van een koffiezetapparaat of luchtstromen van een cv-radiator.

   

 Mit einem 3D-Produkt-Visualisierung kann ein Produkt in einer Weise visualisiert werden, die mit herkömmlichen Kameras nicht erreicht werden kann . Dadurch kann der Betrieb eines Produkts deutlich werden zB. schwebend im Raum ohne behindernung von Reflexionen. Licht, Material und / oder Farbauswahl können frei auf einer modellierten 3D-Modell angepasst werden. Eine 2D-Animation kann auch sehr aufschlussreich sein, zum Beispiel durch die Verwendung von Pfeilen und / oder Unterstützung von Texte, wie der Betrieb einen Kaffeemaschine oder Luftströmungen aus einem Heizkörper von Zentralheizungen.

  

 For 2D and 3D product visualizations and animations you came with Video Content Company to the right place. With a 3D product visualization, a product may be visualized in a way that with conventional cameras cannot be realized. This allows to see the operation of a product displayed clearly or floating in space without hindering reflection. Light, material, and / or colour choices can be adjusted freely based on a modelled 3D model. 2D animation can be also enlightening, for example by the use of arrows and / or supporting texts, such as the operation of a coffee machine or the air-flow currents from a central heating radiator.