Greenscreen or blue screen Video / Foto studio

 Greenscreen / bleu screen - virtuele studio

VCC Video-Content-Company beschikt naast haar normale studio ook over een eigen "cyclorama U vorm" greenscreen / bluescreen studio, waar we onder andere foto- en video-opnames kunnen maken, indien gewenst, met virtuele sets. Virtuele studio’s sets zijn in feite een digitale weergave van een studio decor. De presentator wordt gefilmd in onze chromakey studio die naar wens van chromakey groen - greenscreen - ook chromakey blauw  - bluescreen - kunnen maken.

  

Het virtuele decor, (dit kunnen foto's of video's van bijv. uw kantoor, showroom of locatie opnames bovenop de Himalaya zijn) wordt als het ware, voor en achter de presentator "geprojecteerd". Eventueel kunnen er nog bronnen, zoals virtuele plasma schermen, voor of achter de presentator worden geplaatst. Zowel de presentator als de media, op bijvoorbeeld de plasma TV, kunnen spiegelen in het oppervlak van het virtuele decor. Aangezien VCC met meer camera’s werkt, kan per camera het perspectief van het virtueel decor worden meegeschakeld. Een decor, of het nou virtueel of echt is, draagt bij aan de vormgeving van bijvoorbeeld de productvideo, webinar, e-learning video en daarmee aan de uitstraling van uw bedrijf. Door de mogelijkheden van de virtuele studio is het mogelijk in een relatief kleine omgeving grootse presentaties te geven.

 Greenbox / Bluebox - Virtueles Studio

Video Content Company hat neben seiner normalen Studio auch eine eigenes "Cyclorama U-Form" Greenscreen Studio, wo wir Aufnahmen machen können, wenn gewünscht, mit virtuellen Sets. Virtuelle Studios sind eigentlich eine digitale Darstellung von einem Studio. Der Moderator wird in unserem Chromakey Studio gefilmt der auch wunsch auch von Chromakey Grün - Greenbox / Greenscreen - nach Chromakey Blau - Blue Box / Bluescreen ändern können.

  

Dieser virtuelle Studio Landschaft wird vor und hinter der Moderator projiziert. Es ist möglich um virtuelle Plasmabildschirmen, vor oder nach dem Moderator zu platzieren. Sowohl der Moderator und die Medien, zum Beispiel im Plasma-TV können in die Oberfläche der virtuellen Set gespiegelt werden. Dar VCC arbeitet mit mehreren Kameras kann jeder Kamera im der virtuellen Set mit geschnitten werden. Ein Dekor, ob virtuell oder real, trägt zur Gestaltung des Produktvideos und damit zur Image Ihres Unternehmens bei. Durch die Möglichkeiten der virtuellen Studio, sind in einem relativ kleinen Raum großartige Präsentationen möglich.

 Greenscreen / Bluescreen - Virtual Studio Set

Video Content Company has besides its normal studio also its own "cyclorama U shaped" greenscreen studio, where we can make other recordings, if desired, with virtual sets. Virtual studios are actually a digital representation of a studio setting. The presenter is filmed in our chromakey studio, if wanted we change our chromakey screen studio - greenscreen - into a chromaykey blue studio - bluescreen -.

The virtual scenery is projected in front and behind the presenter. Other resources such as virtual plasma screens, can be placed before or after the host. Both, the presenter and the media, for example, plasma TV, can flip into the surface of the virtual scene. VCC works with more cameras, each camera is switched in the perspective of the virtual scene. A decor, whether virtual or real, contributes to the design of the productvideo or e.g. and hence the image of your company. With a virtual studio, it is possible to get a great presentation in a relatively small area.