Bedrijfsfilm - Image Film - Coporate Video

  Bedrijfsvideo

Uw bedrijf in de spotlight – licht uit spot aan – en de spot gericht op uw bedrijf, product of dienst. De attentiewaarde van uw website-bezoeker zal door een bedrijfsvideo duidelijk stijgen. Maak gebruik van het psychologische reclame-effect en plaats uw bedrijf met een bedrijfsfilm direct in het bewustzijn van uw klanten.

  • Video’s spreken de emotie aan – beter dan ieder ander medium. Een bedrijfsvideo blijft daardoor beter in herinnering dan foto’s en teksten op uw website
  • Wij laten met een bedrijfsvideo uw persoonlijk profiel zien, hoe u werkt en welke normen en waarden voor u belangrijk zijn. Indien gewenst, laten wij uw bedrijfsruimten zien en stellen uw personeel op een sympathieke en authentieke manier voor. Daarbij staan natuurlijk de diensten en/of producten die u aanbied op de voorgrond.

Onze Video Content Company cameramannen en cameravrouwen hebben door de loop der jaren ruim hun sporen verdiend als cameraman, in de studio en op locatie, en zij zetten met prachtige en sprekende beelden uw bedrijf, product en/of dienst in beeld.

  


  Imagefilm - Unternehmensvideo

Ihr Unternehmen im Rampenlicht  und damit die Aufmerksamkeit auf Ihr Unternehmen, Produkt oder Service. Den Aufmerksamkeitswert von Ihrer Online-Besucher kriegt einem deutlichen Anstieg mit einen Imagefilm. Profitieren Sie von der psychologischen Werbewirkung und platzieren Sie Ihr Unternehmen mit einem Unternehmensfilm direkt in das Bewusstsein Ihrer Kunden.

  • Videos sprechen die Emotionen an - besser als jedes andere Medium. Ein Unternehmens Video bleibt daher besseres im Gedächtnis als Fotos und Texte auf Ihrer Webseite
  • Wir lassen Ihr persönliches Profil sehen, wie Sie arbeiten und welche Werte Ihnen wichtig sind. Falls gewünscht, lassen Sie uns Ihren Räumlichkeiten sehen und stellen Ihre Mitarbeiter in einem sympathischen und authentischen Weg vor. Darüber hinaus stehen immer die Dienstleistungen und / oder Produkte die Sie anbieten im Vordergrund.

Unsere Kameraleute haben im Laufe der Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt als Kameramann im Studio und on location, und sie setzten mit schönen und eindrucksvollen Bildern Ihr Unternehmen, Produkt und / oder Dienstleistungs um in einen beeindrukkenden Imagefilm.

  Corporate video - Corporate film

Your company in the spotlight. A spotlight focused on your business, product or service. The attention value of your website visitor will be increased with a company video. Take advantage of the psychological advertising effect and place your company with a corporate video directly into the consciousness of your customers.

  • Videosspeak to the emotion - better than any other medium. A company video is therefore better remembered than photographs and texts on your website
  • We show your personal profile, how you work and what values are important to you. If desired, you let us see your premises and your staff in a sympathetic and authentic way. In addition, we put your services and / or products you offer on the foreground.
  • Our cameramen have earned their spurs through the years as a cameraman in the studio and on location, and they will shoot beautiful and striking images of your business, product and / or service.

Our Video Content Company cameramen and camerawomen have gained a lot of experience over the years as a cameraman in studios and on location and they are perfectly able to film your business, product and / or service with beautiful images.