video- montage - schnitt - editing

 Video Content Company verzorgt de (multi-cam) video-editing van uiteenlopende projecten: gepresenteerde productvideo’s, bedrijffilms, presentaties, interviews, documentaires, commercials, events en videoclips. Onze cameramannen beschikken allen over een eigen editing suite voorzien van o.a. Apple Mac Pro met Final Cut Pro en professionele audio apparatuur. Afhankelijk van de opdracht voeren wij de edit zelfstandig uit of komt de regisseur er tijdens het editen naast zitten.

 VCC übernimmt die Bearbeitung von verschiedenen (Mehr-Kamera-Schnitt) Videoprojekten: Moderierte Produktvideos, Imagefilme, Präsentationen, Interviews, Dokumentarfilme, Events, Werbespots und Videoclips. Unsere Kameraleuten haben allen Ihren eigenen Editing-Suite mit u.a. Apple Mac Pro mit Final Cut Pro und Professionellem Audio Equipment. Je nach Aufgabenstellung führen wir die Bearbeitung unabhängig oder mit einen Regisseur während der Bearbeitung durch.

 Video Content Company provides the (multi-cam) video editing of various projects like presented product-videos, corporate videos, presentations, interviews, documentaries, commercials, music videos and events. Our cameramen all have their own editing suite features including Apple Mac Pro with Final Cut Pro and professional audio equipment. Depending on the job we perform the edit independently or with a director during editing.

 kleur correctie Bij sommige producties is enige vorm van kleurcorrectie noodzakelijk. Wij kunnen de verschillende shots door kleurcorrectie beter op elkaar afgestemmen. Voor kleurcorrectie gebruiken wij o.a. Final Cut Pro.

 Farbkorrektur Einigen Produktionen, brauchen eine gewisse Form der Farbkorrektur. Wir können die verschiedenen Einstellungen durch Farbkorrektur besser ergänzen so das die sich gegenseitig Stimmen. Für Farbkorrektur verwenden wir u.a.  Final Cut Pro.

 Color correction In some productions, some form of color correction is needed. We can provide the different shots with by color correction so they better complement each other. For color correction we use e.g. Final Cut Pro.

 compositing Uiteraard is het toevoegen van titels, graphics, animaties en speciale effecten aan het videomateriaal en het samenvoegen van de verschillende lagen video mogelijk bij VideoContentCompany. Compositing kan in zowel HD als SD video resolutie ongecomprimeerd uitgevoerd worden voor de hoogste kwaliteit.  

 compositing Natürlich ist es Hinzufügen von Titeln, Grafiken, Animationen und Speziall-effekte zum Video und verschmelzen die verschiedenen Schichten von Video möglich mit Video Content Company. Compositing  (Zusammensetzung - Mischung) können sowohl in HD- und SD-Video-Auflösung als komprimierte für höchste Qualität durchgeführt werden.

  compositing Of course VCC can add titles, graphics, animation and special effects to the video. And merge the different layers of video. Compositing can be in HD and SD video resolution  or uncompressed, for the highest quality.

 audio nabewerking Indien gewenst kunnen er geluidseffecten en muziekfragmenten toegevoegd worden aan de video. Ook moeten alle 'cuts' onhoorbaar gemaakt worden, oa. door toevoeging van omgevingsgeluid.
In de eindmix worden al deze geluidssporen onderling in balans worden gebracht.

 Audio Nachbearbeitung Falls gewünscht, können Klangeffekte und Musikclips dem Video hinzugefügt werden. Auch müssen alle "Schnittstellen" unhörbar gemacht werden, zB. durch Hinzufügen von Geräuschen.
In den finalen Mix müssen all diese Soundtracks ausgeglichen werden.

 audio If desired, sound effects and music clips can be added to the video. Also any 'cuts' are muted, eg. by adding noise.
In the final mix all these soundtracks themselves will be balanced.